O nama

Green Life B&G d.o.o je mlada, visokotehnološka tvrtka koja djeluje na vrlo perspektivnom području naprednih tehnologija za iskorištavanje prirodnih, obnovljivih resursa za proizvodnju visokovrijednih supstanci, kemikalija ili energije. Tvrtka nudi širok spektar ugovornih usluga, istraživanja i razvoja za različite industrijske partnere i gospodarske subjekte. Tvrtka je započela s aktivnostima pružanja usluga s područja energetike, kemijskog inženjerstva i sličnim aktivnostima, te ulaganjima u istraživačku djelatnost.

Green Life B&G d.o.o razvija i vlastite inovativne tehnologije za proizvodnju visokovrijednih supstanci, kemikalija i goriva iz biomase koja nastaje kao otpad u poljoprivredi, proizvodnji hrane, pića te raznim drugim industrijskim granama (drvnoj, farmaceutskoj i dr.).

Tehnologija koju razvijamo je inovativna i temelji se na primjeni naprednih, čistih tehnoloških postupaka, a njen posredan cilj je i iskorištavanje te istovremeno zbrinjavanje velikih količina, još uvijek nezbrinutog otpada. Za razliku od spaljivanja ili kompostiranja, ova tehnologija omogućava proizvodnju produkata s visokom dodanom vrijednošću, što dodatno svrstava ovu integriranu tehnologiju u sam vrh mogućih načina za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Naše usluge i proizvodi su namijenjeni industriji (kemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj), obrtnicima, komunalnim poduzećima te proizvođačima energije i goriva.

Konkurentnost poduzeća Green Life B&G d.o.o vidimo, prije svega, u motiviranom timu visoko obrazovanih zaposlenika, njihovoj fleksibilnosti i bogatim specifičnim znanjima s područja kemijskog inženjerstva, stručnih poslova zaštite okoliša i vođenja projekata. Osim toga, s širenjem laboratorijskih i polu-industrijskih kapaciteta planiramo pozicioniranje na tržištu kao visokospecijalizirano poduzeće za prijenos i implementaciju novih, naprednih tehnologija iz znanstveno-istraživačke sfere u gospodarstvo, čime želimo doprinijeti jačanju konkurentnosti našeg gospodarstva kroz implementaciju takvih naprednih, čistih tehnologija te pokretanje proizvodnje takvih proizvoda i energije i u Hrvatskoj.

Glavni cilj dosadašnjih i budućih projekata je razvijanje postupaka i postavljanje idejno-tehnoloških rješenja za proizvodnju visoko vrijednih spojeva. Uz dosadašnji razvijeni postupak očekivalo se povećanje konkurentnosti našeg istraživačkog tima na području mogućnosti iskorištavanja otpadne biomase kao jedno od perspektivnih sirovina za razvoj novih proizvoda. Tehnologija proizvodnje vrijednih bioaktivnih produkata iz otpada prehrambene industrije na predloženi način potpuno je inovativna i napredna u odnosu na postojeće komercijalne tehnologije jer se za konverziju biomase i separaciju produkata ne koriste opasne i toksične kemikalije (kiseline ili organska otapala), kao što je to slučaj kod većine postojećih tehnologija za proizvodnju nutrifarmaceutika iz biljnog materijala. Postupak se temelji na primjeni hidrotermičnog postupka za hidrolizu biomase i separaciju željenih produkata. Glavna konkurentnost naše tehnologije je u proizvodnji čistih produkata u kojima nema organskih otapala u tragovima, tako da su proizvodi potpuno primjenjivi za prehrambenu i farmaceutsku industriju. Postojeći postupci ekstrakcije vrijednih tvari iz biljnog materijala na tržištu temelje se na uporabi organskih otapala (etanola, acetona, heksana, metanola i dr.) koja nakon ekstrakcije zaostaju u produktima, što iziskuje dodatna skupa pročišćavanja i uklanjanje tragova otapala.

Ciljano tržište kojem će se naši proizvodi prodavati su prvenstveno prehrambena industrija i sektor proizvodnja hrane za životinje, farmaceutska industrija te kozmetička industrija u RH, Europi, Aziji i SAD‐u.